Ubezpieczenia wynajmu | Wypożyczalnia samochodów - Warszawa, Kraków, Rzeszów - wynajem aut - GB Rent

Dodatkowe ubezpieczenie

Klasa

  21+ dni

   14-20 dni

    7-13 dni

     4-6 dni

      1-3 dni

       Aby użytkować samochód komfortowo, wybierz dodatkowe ubezpieczenie pozwalające ograniczyć koszty eksploatacji i zwrotu samochodów:

       Pakiet Semi

       • zwolnienie z opłaty administracyjnej w przypadku szkody częściowej i całkowitej (szyby, elementy zewnętrzne itp.)
       • w przypadku szkody nie wymagającej naprawy (nie zagrażającej użytkowaniu pojazdu ani osobom trzecim) rozliczanej przy zwrocie samochodu zgodnie z umową, zostanie pomniejszona poprzez przychód z posiadanego pakietu (wyłączone szkody OC rozliczane w koszt sprawcy)
       • pomoc i opieka w likwidacji powstałej szkody
       • pakiet assistance

       Pakiet Full - wszystkie opcje pakietu Semi oraz:

       • brak udziału własnego w wyniku szkody z winy kierującego lub gdy sprawca jest nieznany
       • czyszczenie pojazdu oraz wnętrza w przypadku powstania zabrudzeń i plam trudnych w usunięciu po stronie wynajmującego
       • naprawa ogumienia po stronie wynajmującego
       • uzupełnienie braków wyposażenia (kołpaki , antena, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, zaślepki) po stronie wynajmującego
       • wymiana lub naprawa szyby po stronie wynajmującego
       • usuniecie naklejek oklein lub innego oznaczenia samochodu (nie ingerującego w lakier) po stronie wynajmującego
       • pakiet full assistance (bez ograniczenia na ilość zdarzeń)

       Wyłączenia:

       • szkody spowodowane umyślnie lub te wynikające z rażącego niedbalstwa
       • szkody powstałe w sposób powodujący unieważnienie działania polisy AC (np. kierowanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji podobnie działających, ucieczka z miejsca zdarzenia, ucieczka przed Policją, rażące naruszenie przepisów „Prawa o ruchu drogowym”)
       • kradzież pojazdu z kluczykami i/lub dowodem rejestracyjnym
       • uszkodzenie silnika (zalanie wodą, jazda bez oleju lub płynu chłodniczego), uszkodzenie elementów sprzęgła, silnika, zawieszenia wynikające z niewłaściwego użytkowania lub użytkowania w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub z instrukcją użytkowania pojazdu
       Znajdź auto
       :
       :